Gorder Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie. To samo odnosi się do treści stron internetowych osób trzecich, do których niniejsza strona odności się bezpośrednio lub pośrednio poprzez łącza.

Gorder Group Sp. z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37
21-550 Terespol

tel. +48 690 994 446
Email: [email protected]

Zarząd:

Bartosz Gorder (Prezes Zarządu)

Rejestr handlowy:

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753765; NIP: 5372644363; REGON: 381592465. Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN

Product added to compare.